top of page

چیزی که ما را از دیگران متمایز می‌کند

Home Nurse Making Bed
Home Nurse Examining Patient

کادرهای پرستاری چندزبانه

با توجه به ترکیب فرهنگی گسترده کارکنان ما، قادر به پاسخگویی به نیازهای خاص، به ویژه افراد مستلزم مراقبتی با ریشه‌های افغانستانی، ترکی، روسی و لهستانی و خانواده‌های آنان هستیم.

در منطقه گروهی هامبورگ برای شما در حال خدمت رسانی هستیم.

تقسیم بندی ویژه تیم ما به شما امکان می‌دهد تا تقریباً در تمام مناطق شهر هامبورگ از خدمات ما بهره ببرید. این نیز تضمین می‌کند که یک تیم ثابت از کارمندان به شما همراهی می‌کنند و ایجاد یک رابطه حرفه‌ای بهتر امکان‌پذیر می‌شود.

bottom of page